Olomoucký kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši zhruba 6 miliard korun. Bude schodkový, s příjmovou stránkou 5,9 miliard korun a výdajovou 6,3 miliardy. V pondělí 13. prosince se na tom shodli krajští zastupitelé. Vedení kraje nastavilo příjmy a výdaje tak, aby byl provoz kraje maximálně efektivní – při snaze udržet náklady pod kontrolou nebudou zároveň sníženy finanční objemy na investice.

Velká zadluženost kraje, což je břímě, které na nás doléhá z minulosti, nás v mnoha ohledech svazuje. Na druhou stranu chceme investovat více než v roce 2021, protože investice se nám v budoucnosti vrátí v podobě rozvoje regionu,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

V rozpočtu kraj myslí mimo jiné i na dotace, jejichž systém přepracoval a zjednodušil. Přerozdělování krajské podpory tak bude efektivnější a transparentnější.

Oproti tomuto roku stoupne objem dotací zhruba o pět procent. Dohromady půjde přibližně o 463 milióny korunNejzranitelnějším sociálním službám, těm zřizovaným neziskovým sektorem, přidáváme do alokace 15 miliónů navíc,“ dodal Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Na opravy a investiční projekty půjde další velký balík peněz. Konkrétně se bude jednat o 1,2 miliardy korun. K růstu dojde také v oblasti fondu sociálních služeb nebo u dotací do sféry zdravotnictví.

U dotací v oblasti zdravotnictví dojde k navýšení finančních prostředků o více než dvacet procent s tím, že důraz chceme klást hlavně na prevenci,“ dodal Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Sestavování rozpočtu na příští rok věnoval kraj mnoho sil. Situaci podstatně zkomplikovaly nejen zděděné dluhy, ale také nečekané výdaje a nižší rozpočtové příjmy ovlivněné epidemií covid-19.  

Bc. Eva Knajblová
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz

(Foto je ilustrační.)