Velké investice do školství, splněný slib zvýšení investic do oprav, výrazné provozní úspory a snižování míry zadlužení. Během dopolední části pátečního jednání olomouckého zastupitelstva byl předložen, prodiskutován a nakonec i schválen rozpočet města pro příští rok. „Podoba rozpočtu je výsledkem úsilí zvládnout nepříznivou situaci na straně příjmů a zajistit přitom městu potřebný rozvoj,“ komentuje schválený materiál primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Základní parametry rozpočtu jsou následující: naplánované provozní a kapitálové výdaje celkem 2,89 miliardy korun, příjmy 2,73 miliardy korun a financování 163 milionů korun. Během projednávání jednotlivých bodů zaznělo i ze strany opozice, že v mezích možností, jaké městu dávají jeho omezené příjmy, jde o racionální a dobrý návrh.

Na straně příjmů v příštím přibude zhruba 100 milionů za zvýšenou daň z nemovitosti. „Zavázali jsme se ale použít je na snížení úvěrového zatížení a zbytek je na opravy komunikací, škol a vodohospodářské infrastruktury. To se také v rozpočtu projevuje. Jediný útvar magistrátu, který má v plánu výrazné navýšení, je odbor školství, a to o osmnáct milionů na provoz, modernizaci a rekonstrukce olomouckých škol,“ vysvětlil předkladatel návrhu rozpočtu, ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák.

Nejde jen o zvýšení výdajů na školství a na opravy infrastruktury v majetku města. Největší kapitálové výdaje, tedy investice, půjdou do dokončení nové části tramvajové trati na Schweitzerovu ulici, konkrétně částka 288 milionů korun, současně ale město získá dotaci ve výši 187 milionů korun. První část z celkové investice 473 miliony korun uhradilo město už v letošním roce. Druhou velkou investicí bude dokončení souvisejících prací při druhé etapě protipovodňových opatření ve výši 31 milionů korun. Další významné investice míří do oprav škol, stavby cyklostezek či rekonstrukce silnic a křižovatek.

Tak, jak jsme slíbili, se nám také podařilo snižovat provozní výdaje magistrátu,“ zdůraznil primátor Žbánek. Navržené provozní výdaje magistrátu jsou oproti současnému roku (489 milionů korun) v návrhu rozpočtu o více než 150 milion korun nižší (337,5 milionů korun).

Děkuji za podporu. Podněty, které tady během jednání zazněly, se budeme zabývat, nezůstanou odloženy,“ dodal po hlasování, při kterém byl rozpočet i díky hlasům části opozice schválen, náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis

(Foto je ilustrační.)