Od neděle 12. prosince dochází ke každoročním celorepublikovým změnám jízdních řádů veřejné dopravy. Ty se ve v drobnostech dotknou i cestujících v přerovské městské autobusové dopravě, a to změnou názvu obousměrné zastávky Přerov, Prior v Čechově ulici, která se nově bude jmenovat Přerov, kino Hvězda – a další změnu přivítají víkendoví cestující, kteří díky minutovým posunům ranních spojů linek 107 a 111 už stihnou začátek ranní mše v kostele svaté Máří Magdalény v Předmostí.