Ve dnech 9. 12 – 15. 12. 2021 (v daném období tři dny) bude uzavřena křižovatka ulic Brandlova x Riegrova z důvodu uložení inženýrských sítí pro Návštěvnické centrum v Kolářových sadech. Stavbu provádí Prostas s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov, tel. 603 274 418.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu