Rezignaci na post neuvolněného člena Rady města Olomouce dnes předal Ladislav Šnevajs do rukou primátora Olomouce Miroslava Žbánka. Rezignaci na funkci Ladislav Šnevajs zdůvodnil jmenováním do funkce ředitele příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce. Rezignaci podává k 1. prosinci 2021.

Ladislav Šnevajs se o uvolněnou pozici ve vedení městských hřbitovů ucházel v otevřeném výběrovém řízení. Svou vizi představil nejprve před výběrovou komisí a následně ji prezentoval ve zkrácené podobě i radě města. Ta jej následně schválila jako nejvhodnějšího kandidáta. „Abych se mohl nové role zhostit naplno, rozhodl jsem se vzdát členství v Radě města Olomouce,“ reagoval dosavadní radní Šnevajs. Hned v úterý 23. listopadu pak připravil rezignační listinu, kterou předal primátorovi. „Děkuji za dlouholetou spolupráci panu primátorovi i všem členům Rady města Olomouce. Vážím si především toho, že jsme společně dokázali většinu důležitých infrastrukturních projektů, které se často připravovaly i několik volebních období, připravit a přivést do fáze realizace, takže už brzy budou sloužit nejen olomoucké veřejnosti,“ vzkázal mimo jiné bývalým kolegům Šnevajs.

Mým cílem bude zvelebovat olomoucké hřbitovy jako místo, kde budeme rádi a často vyjadřovat nejrůznějšími způsoby vděk našim předkům. Právě vděk a povědomí úcty k práci předešlých generací je něco, co v dnešní společnosti chybí a možná je příčinou celé řady společenských problémů, se kterými si nevíme rady,“ uvedl Ladislav Šnevajs. Dodal, že právě hřbitovy jsou jedinečným místem, kde se setkáváme s generacemi předků, kteří žili a tvořili toto město.

Pro budoucí kvalitní rozvoj této městské organizace by ji chtěl zapojit do různých moderních trendů, jako je například digitalizace. Dalším zamýšleným úkolem je věnovat systematickou péči hrobům významných historických osobností našeho města. Obecně by se mělo zvýšit renomé této specifické instituce. V minulosti se věnoval rozvoji hřbitovů i z pozice náměstka primátora, kdy měl příspěvkovou organizaci v gesci. Zajistil například předláždění cest na ústředním hřbitově, rekonstrukci hlavní brány a další praktické úpravy i na dalších olomouckých hřbitovech. Vybraný budoucí ředitel má v plánu také otevřenější komunikaci s veřejností.