Jiný název a především možnost nominovat na prestižní ocenění i pro ty, kteří se nepohybují v oblasti školství – to jsou hlavní změny, jenž čekají tradiční akci Pedagog Olomouckého kraje. Cíl projektu Učitel roku Olomouckého kraje ale zůstane stejný, hejtmanství v jeho rámci opět ocení nejlepší pedagogy.

Inovace ocenění má přispět k větší atraktivitě a tím i k vyšší prestiži a uznání učitelů. Zaměříme se zejména na otevření akce žákům, rodičům i široké veřejnosti a rovněž i na zasloužené zviditelnění oceněných pedagogů. Hlavní smysl akce ale zůstává stejný, a to poděkování pedagogům za jejich práci a připomenutí úlohy této profese ve společnosti,“ uvedl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Na ocenění lze nominovat pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji. Sběr nominací bude probíhat prostřednictvím nominační listiny od 23. listopadu do 23. prosince 2021 do 12.00 hodin.

Kandidáta na cenu mohou navrhnout statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, rodiče, žáci i široká veřejnost prostřednictvím nominační listiny.

Nominace je možné zasílat na e-mailovou adresu: r.velesikova@lkraj.cz nebo na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc. Kontaktní osobou je Mgr. Renata Velešíková, Odbor školství a mládeže, tel.: 585 508 559.