Celkem devět asistentů prevence kriminality převzalo děkovné uznání za osobní nasazení i přínos v prosazování bezpečnosti a prevenci sousedských sporů v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí. Olomoucký kraj udělil ocenění v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality vůbec poprvé ve své historii.

Velice si vážím práce asistentů prevence kriminality, kteří pomáhají ostatním a přispívají k jejich ochraně i bezpečí. Jsem rád, že svou činností předchází protiprávnímu jednání. O to více mne těší, že se podařilo díky asistentům dopátrat hledané nebo pohřešované osoby, zajistit bezodkladnou zdravotní pomoc a přispět samosprávám v okamžitém řešení problémů v jejich počátcích,“ uvedl Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Předání ocenění se zúčastnili také členové krajské Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí a zástupci policie.

Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným do obecní policie. Není strážníkem ani čekatelem. Podílí se na prevenci kriminality v obci a zejména svými komunikačními schopnostmi předchází sousedským sporům, monitoruje dodržování čistoty, pomáhá občanům v sociálně vyloučených lokalitách.

Na území Olomouckého kraje jsou asistenti zřízeni při Městské policii Jeseník, Hanušovice, Šternberk, Moravský Beroun, Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice, Štěpánov a při obci Střeň.