Ve dnech od 18.11.2021 do 28.11.2021 bude částečně uzavřena silnice III/3674, ulice Kralická, v rámci akce „Prostějov, Kralická – odstavná plocha osobních aut a rozšíření zázemí“, objížďka není stanovena, stavba bude prováděna za příznivých klimatických podmínek. Odpovídá za Skanska Lukáš Koláček, tel: 737 257 308.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu