Ve dnech od 1. 11. 2021 do 5. 11. 2021 bude probíhat uzavírka silnice III/3674 na ulici Kralická v Prostějově z důvodu provádění stavby odstavné plochy pro os. auta a rozšíření zázemí. Odpovědná osoba za Skanska a. s. L. Koláček, tel.:737 257 308.

Děkujeme za pochopení

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu