Jindřich Otta z Losu – šlechtic své doby, člen, podporovatel a ochránce jednoty bratrské. To je název venkovní výstavy, která je až do konce listopadu k vidění u Památníku jednoty bratrské v ulici Na Marku. Na jednotlivých panelech je popsán nejen život tohoto šlechtice – návštěvníci se dozvědí také více o počátcích protestanství, o takzvané „Boleslavském pokladu“, soudním procesu z roku 1621, o stavovském povstání i staroměstské exekuci. Výstavu zapůjčilo město Přerov u příležitosti vzpomínkových akcí na osobnosti jednoty bratrské – v říjnu uplynulo 385 let od skonu Karla staršího ze Žerotína a v listopadu si Přerované připomenou 450 let od úmrtí významného rodáka Jana Blahoslava. Oba velikáni byli už připomenuti koncertem.