První výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje proběhlo ve čtvrtek 14. října na Konicku. Zástupci hejtmanství se tam setkali s představiteli soukromé i neziskové sféry, podnětná byla také diskuse se starosty jednotlivých obcí.

Smyslem podobných jednání je, aby se členové rady seznamovali s problematikou dané lokality a se zástupci významných firem i institucí přímo na místě. V terénu dostáváme řadu podnětů, které pak můžeme dále rozpracovávat,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Soukromníky zastupovali na jednání například dopravci, výrobci textilu, strojního vybavení nebo oken. Radní diskutovali také s představiteli Charity, sportovních klubů a hasičů. Na jednání dorazili rovněž zástupci téměř dvaceti obcí z celého Konicka.

To, co se v průběhu pravidelných výjezdních zasedání dovídáme, se snažíme zapracovat například do dotační politiky kraje, aby cílila přesně tam, kde to lidé nejvíce potřebují,“ zdůraznil Radim Sršeň, neuvolněný radní Olomouckého kraje.