Dne
21.10.2021 od 07:30 do 15:00
Prostějov, část obce Vrahovice

Vypnutá oblast:
část obce Vrahovice s celými ulicemi: Smetanova (mimo č. 25, 25a, 27), B. Martinů, O. Nedbala,V. Nováka, O. Ostrčila, J. Křičky, J. Suka, J. Rokycany, Kpt. J. Nálepky (mimo č. 2), Zátiší, K.Svobody, J. Štaidla, levá strana ul. Vrahovická – od č. 83 po č. 149 vč. domu služeb, V. Talicha od ul. Smetanova po ul. O. Ostrčila, dále část s ulicemi: Majakovského od fary po konec obce vč. ZD, bioplynové stanice, ČD, a ul. u hřbitova sm. K. Světlé, dále celé ul. U Cihelny, Hrázky, Pod Svahem, Čs. odboje, Čs. armádního sboru oboustranně od č. 1 a 2 po č. 32 a 37, ul. K. Světlé č. 8, objekt Krajského ředitelství policie ČR. Bioplynová stanice ZD Vrahovice. Odběratelská trafostanice, Vrahovice ZD (č. 300673).