Ve dnech 8. 10. 2021 – 30. 10. 2021 bude částečně uzavřena silnice III/367 v ul. Kojetínská v Prostějově z důvodu realizace stavby „Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici“.
Délka uzavírky: 30 m
Fáze 1 – při jízdě od centra Prostějova bude uzavřena levá část komunikace.
Fáze 2 – při jízdě od centra Prostějova bude uzavřena pravá část komunikace.

Během obou pracovních fází bude v místě práce ponechán volný jízdní pruh v šíři nejméně 3 m. Provoz v místě bude veden jednosměrně ve směru od centra města. Opačný směr bude veden vyznačenou objízdnou trasou.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu