Město Přerov se letos vzdalo nájemného z restauračních předzahrádek, které se nacházejí na městských pozemcích. „Chtěli jsme alespoň takto podpořit podnikatele, kteří zažívali kvůli kovidovým opatřením nelehké dny,“ řekl radní Michal Zácha. Nájemné za rok 2021 bude nájemcům podle jejich požadavku buď vráceno, nebo započítáno na úhradu nájemného za následující období. Díky této podpoře se město vzdalo částky 70 tisíc korun. I v loňském roce, když přišla první vlna vládních opatření, bylo město vůči podnikatelům využívajícím prostory města vstřícné – odpuštěn jim byl tříměsíční nájem a město tím přišlo o částku ve výši bezmála dva miliony korun.