Ve dnech 11. – 12 . 9. 2021 bude uzavřeno centrum města Prostějova, nám. T. G. Masaryka, Žižkovo nám., Pernštýnské nám., Knihařská z důvodu konání Hanáckých slavností.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu