Slavnostním přestřižením pásky byla dnes v čistírně odpadních vod v Přerově otevřena největší sušárna kalů v České republice. Její výstavba trvala rok a přišla na 190 milionů korun, 25 procent způsobilých výdajů pokryla dotace.  Hlavním cílem této stavby je ekologické nakládání s kaly, které se po vysušení stanou energetickou surovinou.

Ředitel Vodovodů a kanalizací Přerov Miroslav Dundálek vzpomněl, že s přípravou na stavbu se začalo už v roce 2016, kdy byla zapracována bilanční studie, která měla přinést odpověď na otázku, jak bude nakládáno s kaly. Samotná stavba pak začala vloni v červenci a v srpnu letošního roku byla nízkoteplotní sušárna kalu s ročním výkonem 9 a půl tisíce tun odvodněného kalu připravena pro zkušební provoz.

„Zařízení bude zpracovávat odpadní kal i z čistíren v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Kojetína. V celé republice se nacházejí jen tři takové sušárny, naše je největší a jediná na Moravě. Moderní zařízení bude v provozu 24 hodin,“ konstatoval předseda společnosti VaK Přerov Michal Zácha.Primátor Přerova Petr Měřínský ocenil především ekologické hledisko stavby a připomněl, že je sušička dalším dílem do skládačky ekologických aktivit, které město podporuje a také realizuje.