Z důvodu provádění stavby „REKO MS Prostějov – Krokova + 5“ vytěžení plynovodu a obnova povrchů bude provedena částečná a úplná uzavírka komunikací a to takto:

ETAPA 1                     16. 8. 2021 – 3. 9. 2021 (částečná uzavírka ul. Žeranovské)

ETAPA 2                      6. 9. 2021 – 26. 9. 2021 (úplná uzavírka ul. Žeranovské, objízdná trasa bude vedena ul. Brněnskou, Okružní a Bulharskou)

ETAPA 3                     20. 9. 2021 – 22. 9. 2021 (částečné omezení v křižovatce ulic Brněnské a Libušinky)

objížďka:                   u úplné uzavírky ETAPA 2 – objízdná trasa bude vedena ul. Brněnskou, Okružní a Bulharskou

Odpovědná osoba: za společnost Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Sokolská 199, 798 48 Protivanov, Richard Florián, tel.: 603 529 657

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu