Přechodná úprava provozu – uzavírka po dobu závodu na pozemních komunikacích:
silnice III/37762 Domamyslická, MK ul. Pernštýnské nám., Kravařova, Knihařská, Žižkovo nám., Nám T.G. Masaryka v Prostějově
termín: 5.8.2021 6:00 – 13:00
akce: cyklistický závod „SAZKA TOUR 2021“ 

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu