Úplná uzavírka komunikace: silnice II/150 v úseku od mostu přes Romži (včetně) po křižovatku s III/4357 u kostela ve Vrahovicích 

důvod uzavírky: provádění stavby „II/150 Prostějov – Přerov“
na dobu: od 1.8.2021 do 31.8.2021
délka uzavírky: 360 m
objížďka: silnice II. a III. tříd, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu