Úplná uzavírka chodníků a místních komunikací v ul. B. Šmerala z důvodu realizace akce „Prostějov – Regenerace sídliště B. Šmerala“.

Jedná se o:
ETAPU 4  29.7.2021 – 15.10.2021 (vnitroblok u domu B. Šmerala 21, 23 a 27)
ETAPU 5 2. 8. 2021 – 15.10.2021(mezi domy B. Šmerala 1 a B. Šmerala 19 s uzavírkou ulice)
 
Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích v ul. Na Hrázi, Drozdovice
a po silnici III/37766.

Osoba odpovědná za uzavírku: SKANSKA a.s., Ing. Lukáš Koláček, tel.: 737 257 308

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu