Ve dnech 19. 7. – 29. 7. 2021 bude částečně omezen provoz na komunikaci Přemyslovka 12 v Prostějově z důvodu opravy kanalizace rodinného domu. Odpovědná osoba : V. Peštuka, tel. 604 230 287.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu