Ve dnech 19.7. – 21.7.2021 budou uzavřeny křižovatky Krasická x V. Škracha, Krasická x Javořičská a ve dnech 21.7.-23.7.2021 křižovatky Krasická x Dr. Uhra, Krasická x V. Škracha z důvodu opravy kanalizace. Stavbu provádí BMH spol. s.r.o , Olomouc, odpovědná osoba M. Vybíral, tel. 725 565 317.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu