Ve dnech 12.7.2021 – 31. 10. 2021 bude uzavřena ulice Na blatech. Důvodem je rekonstrukce plynového potrubí a rušení plynové stanice v rámci stavby „REKO VTL Prostějov – Domamyslice“.

Odpovědná osoba: za Gascontrol, společnost s.r.o., M. Kolář, tel. 702 252 841 nebo 596 496 411.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu