Ve dnech od 1.7.2021 do 15.9.2021 budou v prostoru ul. Dolní, Slezská, Husovo nám. Mojmírova, Předina a Jihoslovanská  probíhat výkopové práce na komunikacích a pozemcích veřejné zeleně z důvodu prací na akci „Umístění optické sítě – III. etapa“.

Úplné uzavírky komunikací budou probíhat na ul. Dolní (východní konec, dopravní obsluze vjezd povolen) a Předina.

Za průběh odpovídá: Vegacom a.s., IČO 25788680, Novodvorská 1010/14, 142 00  Praha, kontaktní osoba J. Adámek, tel.:720 053 338.

Více informací naleznete na  AKTUALIZOVÁNO: Zasíťování území části města Prostějova optikou dále pokračuje – Prostějov (prostejov.eu)

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu