V Olomouci 23. června – tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy

Několik desítek členů a členek koalice Zastavme špinavé prachy umylo okna pobočky pojišťovny Generli, aby upozornili na fakt, že pojišťovna dosud pojišťuje špinavá fosilní paliva.

Pojišťovna Generali totiž dosud nemá politiku omezující rozvoj plynu a tudíž bude asistovat energetickým firmám při jejich snaze přejít z uhlí na plyn. Plyn je fosilní palivo, které má sice při spalování o polovinu nižší emise než uhlí, nicméně kvůli únikům metanu při těžbě a transportu je rozdíl mezi uhlím a plynem minimální.Generali rovněž dosud neoznámila, zda přestane pojišťovat uhelné projekty EPH a polského PGE. Nabízí se, aby v připravované aktualizaci klimatické politiky Generali uhlí doopravdy vyloučila.

Koalice Zastavme špinavé prachy během svých akčních dnů, které probíhají v 21. -23. 6. po celé republice, upozorňuje na problematiku financování uhelného průmyslu v době klimatické krize. Podle vědců a vědkyň totiž musí uhlí v zemích OECD skončit do roku 2030, jak se vyjádřila například i česká Akademie věd. Navíc podle OSN musíme každoročně snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud máme zamezit nejhorším dopadům klimatické krize.

Účastnice olomoucké akce Marie Zatloukalová vzkazuje: “Přechod z uhlí na plyn, který plánuje většina tuzemských energetických firem, je velkým rizikem pro naší budoucnost. Fosilní plyn není most k čisté energetice, ale do pekla klimatické krize a pojišťovny by tomu neměly pomáhat. Dále požadujeme, aby pojišťovny kompletně přestaly spolupracovat s uhelnými firmami, které nechtějí s uhlím skončit do roku 2030. Dokud si pojišťovny neuvědomí svou roli v prohlubování klimatické krize a ohrožování naší budoucnosti, a neudělají jasné kroky vstříc zodpovědné změně, budeme je různými způsoby upozorňovat, že je jejich chování neakceptovatelné.”

Kampaň se také snaží upozornit na obavy jednotlivců z řad klientů pojišťoven: Podle průzkumu České klima 2021, 88% české veřejnosti vnímá, že klimatická krize již probíhá a požaduje její řešení.

„ O změny klimatu jsem se začala zajímat před dvěma lety a nepřestává mě udivovat lhostejnost korporací, které mají největší potenciál něco změnit. Doufám, že po naší akci pojišťovny začnou více promýšlet své kroky a myslet na naši budoucnost,“ dodává účastnice akce v Olomouci Markéta Válková.