Ve dnech 25. 6 – 26. 6. 2021 bude prováděna betonáž desky rekonstruovaného mostu přes Romži na ulici Vrahovická. Z technologických důvodů musejí být práce prováděny bez přerušení v celé šířce mostu.
Z tohoto důvodu dojde v 8:30 v pátek 25. 6. 2021 k zamezení průchodu přes most.
K opětovnému umožnění průchodu dojde  v 8:30 v neděli 27. 6. 2021.

Děkujeme za respektování tohoto krátkodobého zamezení průchodu.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu