Dne: 28.06.2021 od 07:30 do 28.06.2021 12:00

Vypnutá oblast: bytové domy na ul. Werichova včetně garáží, zahrady na ul. Okružní, parc. č. 6380/1 a 6381/7.