Ve dnech 7.6.2021 – 15. 8. 2021 bude úplně uzavřena ulice Mozartova z důvodu provádění stavby „Prostějov, Mozartova – Oprava vodovodu“.Odpovědná osoba: za společnost JR stavby CZ, s.r.o., Michal Švejdík, tel: 775 041 201

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu