Dlouho se ve městech nedařilo řešit problém odstavených autovraků. Snaha odstranit taková auta narážela na vágní stanovení kritérií, co lze za nepojízdný vrak považovat. Od loňského roku pomáhá městu novela zákona č. 13/1997 Sb. Usnadnila totiž definici vraku – velkou roli hraje propadlý termín technické kontroly. Díky této novince se mohlo město Olomouc za posledního zhruba půl roku zbavit více než padesáti odstavených nepojízdných aut.

V závěru loňského roku akceptovala městská rada nový postup při řešení odtahů aut a schválila smlouvu s odtahovou společností Spemax. Odbor dopravy a územního rozvoje od té doby rozesílá výzvy zjištěným vlastníkům či provozovatelům odstavených vozidel, splňujících definici vraku. „Takto odeslal odbor dopravy už celkem 56 výzev k odstranění vraku,“ řekl náměstek primátora Martin Major. Město se snaží v první řadě s majiteli domluvit a přimět je k odstranění nepojízdného auta. „Na základě reakcí na výzvy, kontrol v terénu a pečlivého dohledání majitelů na základě kontaktů či sdělení občanů, už bylo samotnými vlastníky odstraněno čtyřiačtyřicet aut,“ popisuje náměstek Major.

Odstranění auta vlastními silami je totiž evidentně v zájmu samotného majitele. „Majitel auta totiž jinak zaplatí náklady na odtah vraku a jeho uskladnění a případně i následnou ekologickou likvidaci. Může jít o dost velkou sumu, která výrazně přesáhne hodnotu vozu,“ upozorňuje primátor Mirek Žbánek. Náklady se mohou pohybovat v řádu nižších desítek tisíc korun.

V devíti případech se přes všechnu snahu nepodařilo výzvu doručit. V těchto případech byla výzva zveřejněna na úřední desce. Ani tak na ni nikdo nereagoval a tak bylo už šest vozidel odtaženo, další tři vozidla zmizela. „Dnes jsme nechali odtáhnout sedmé auto,“ dodal Martin Major.

U pěti případů bylo zjištěno, že vlastník auta zemřel. Zde se město musí obrátit na Okresní soud v Olomouci, který povede dodatečné dědické řízení. Evidujeme také osm vozidel bez registračních značek, kde není znám majitel. V těchto případech město spolupracuje se silničním správním úřadem, ten jediný může provézt ohledání vozidla dle zákona č. 13/1997 Sb.

Novela zákona městu rozhodně pomohla. Dříve se za vozidlo nezpůsobilé provozu mohlo považovat jen takové auto, kterému chyběla nějaká podstatná část, což u mnoha odstavených aut splněno není,“ doplnil primátor Žbánek a dodal, že díky novele a snaze města už z ulic zmizelo přes padesát autovraků a další budou brzy následovat.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis