Byla spuštěna nová aplikace PinCity na adrese prostejov.pincity.cz, která umožňuje získání informací o plánovaných, právě realizovaných či dokončených investičních akcí nad mapou města. Aplikace je přístupná pro širokou veřejnost, data a aktualizaci zajišťuje Odbor rozvoje a investic.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu