O špatném technickém stavu mostu, který vede nad rychlostní komunikací v Pražské ulici poblíž kruhového objezdu, byla informována Rada města Olomouce. Most s označením M 24 byl vybudován v roce 1975 a převádí nad frekventovanou silnicí účelovou komunikaci mezi Řepčínem a areálem obchodního centra Globus a Olomouc City.

Most dnes již není využíván zemědělskou technikou, slouží zejména pěším a cyklistům k překonání frekventované čtyřproudé silnice. Poslední průzkumy ukázaly, že i přes pravidelně prováděné údržbové práce a opravy se stav jeho vodorovné nosné konstrukce zhoršuje. „Zásadním problémem je velmi špatný stav předpínací výztuže a tím blížící se možnost poklesu napětí v této výztuži“ komentuje stav mostu vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý. Stav mostu zhoršuje zejména zatékání dešťové vody, jehož příčinou jsou zejména nedostatky z dob jeho výstavby

Příslušný odbor magistrátu teď navrhuje zpracovat zadání pro zpracovatele projektové dokumentace. „Preferujeme přitom návrh, který bude řešit celou mostní konstrukci jako lávku pro pěší a cyklisty při zachování stávajícího dispozičního uspořádání, tedy stejného rozpětí mostních polí a shodného počtu svislých podpor,“ říká investiční náměstek primátora Martin Major. Do doby rekonstrukce mostu by se letos měla provést nejnutnější stavební údržba k zamezení dalšího zatékání vody do mostovky.

Odhad nákladů na zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a včetně přeložky sítí ČEZ je zhruba 685 tisíc korun bez daně. Odhad nákladů na opravu mostu je 17 milionů korun. Odbor investic zahájí zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis