Rušná a málo přehledná křižovatka ulic Neředínská a třída Míru v Olomouci projde úplnou proměnou. Velká stavební investice zajistí vyšší bezpečnost provozu pod areálem městského hřbitova. Po úpravách bude mít křižovatka nově instalované semafory, přibydou odbočovací pruhy i přechody pro chodce. Počáteční stavební práce se rozjedou hned první týden v květnu.

Smyslem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti veškerého provozu a lepší přehlednost pro řidiče i chodce. Křižovatku totiž protínají tramvajové koleje, blízko je ostrůvek pro zastávku a navíc do křižovatky ještě zasahuje odbočka s vjezdem k areálu ústředníhohřbitova v Neředíně. Současný stav tak bohužel vytváří dost problematické dopravní situace. Je proto jasné, že nové úpravy přinesou výrazné zlepšení,“ zhodnotil primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Křižovatka se dočká skutečně zásadních změn. Objeví se zde odbočovací pruhy, které zajistí hlavně větší přehlednost dopravy a vyšší bezpečnost provozu. „Každoročně vyhodnocujeme stav a nebezpečnost jednotlivých křižovatek ve městě. A tato patří k těm z nejnebezpečnějších. Nově zde budou instalované i semafory. V rámci stavebních úprav dojde ke zkrácení nástupního ostrůvku tramvaje a převedení cyklostezky přes třídu Míru,“ popsal náročnou stavbu investiční náměstek primátora Martin Major. Novými trasami povedou po úpravách chodníky, součástí stavby je i úprava veřejného osvětlení a přeložky mnoha sítí. „Překládat se budou optické kabely, trakční sloupy i vodovod,“ doplnil náměstek Martin Major.

A právě přeložkami sítí firma v první květnový týden práce zahájí. Stavba přijde celkem na 15 milionů a předpokládá se, že část nákladů pomůže městu uhradit dotace. „Na úpravu křižovatky jsme podali žádost o příspěvek z rozpočtu SFDI ve výši 7,8 milionů korun. V současné době probíhá hodnocení naší žádostí a výsledek budeme znát někdy v průběhu července nebo srpna,“ doplnil investiční náměstek Major. Stavební práce budou trvat od května do začátku listopadu. Vzhledem k rozsahu investice budou řidiči muset počítat i s omezeními v dopravě, která se budou měnit v závislosti na harmonogramu prací.

4. 5. – 12. 5. 2021 bude ve směru do centra uzavřena část třídy Míru kolem tramvajové zastávky a současně bude ulice Neředínská ve směru na třídu Míru jednosměrná,

13. 5. – 23. 5. 2021 zahájené práce z předchozí etapy doplní úplná uzavírka obslužné komunikace směrem ke hřbitovu,

24. 5. – 30. 6. 2021 bude úplně uzavřena ulice Neředínská a částečně uzavřena třída Míru podél tramvajové zastávky. V té době by měla stavební firma finalizovat pokládku povrchů v uzavřeném úseku,

1. 7. – 31. 10. 2021 bude částečně uzavřena třída Míru ve směru z centra a úplně uzavřena obslužná komunikace ke hřbitovu (budou prováděny přeložky sítí, rozšíření komunikace o odbočovací pruh včetně finální pokládky povrchů).

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí