Už popáté hledá Vědecká knihovna v Olomouci nejlepšího venkovského knihovníka Olomouckého kraje. Nominace mohou zasílat zřizovatelé knihoven, zástupci jiných půjčoven knih i samotní čtenáři – a to do konce května. Nominační formulář najdou zájemci na www.vkol.cz.

„Mnozí knihovníci obecních knihoven se výrazně podílejí na kulturním životě obce. Rozvíjí tak důležitou komunitní funkci těchto zařízení,“ uvedla ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Tichá.

Nominován může být knihovník či knihovnice z jakékoliv knihovny v regionu, jejichž pracovní úvazek nepřesáhne čtyřicet hodin týdně. Hodnoticí komise složená ze zástupců Vědecké knihovny a pověřených knihoven následně z došlých přihlášek vybere pět nejlepších, které osobně navštíví. Na základě toho pak určí vítězné pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne na podzim.

„Existují profese, které jsou sice nenápadné, ale zato mimořádně důležité. Počítám mezi ně i knihovníky. Soutěž o nejlepšího z nich má jediný cíl – poděkovat jim za práci, kterou vykonávají pro čtenáře ve své obci,“ řekl radní Olomouckého kraje pro oblast kultury Jan Žůrek.

V Olomouckém kraji je celkem 473 knihoven, z toho 430 neprofesionálních. Hejtmanství letos na jejich provoz uvolnilo bezmála třináct miliónů korun v rámci podpory regionální funkce knihoven.

Knihovny se navíc mohou ucházet o další finance hned ze dvou krajských dotačních programů, v nichž je zhruba šestnáct miliónů korun. Například díky programu obnovy drobného majetku mohou získat peníze na dovybavení.

Bc. Eva Knajblová
manažer komunikace
http://www.olkraj.cz