Situace olomouckého magistrátu po masivním kybernetickém útoku z 6. dubna se díky intenzivní práci specialistů i pomoci zvenčí výrazně zlepšuje. Odborníci obnovili sít a kritické části infrastruktury a postupně zapojují jednotlivé počítače. V příštím týdnu začne zkušební provoz řady agend. Magistrát spolupracuje s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost na vyšetřování okolností útoku.

Po víkendu by měla být v síti znovu zapojena většina počítačů. Od začátku příštího týdne bude postupně spouštěn zkušební provoz informačních systému pro jednotlivé agendy. Týká se to například agendy občanských průkazů, cestovních dokladů či řidičských průkazů. IT odborníci ale upozorňují, že v prvních dnech příštího týdne půjde o zkušební provoz, který mohou provázet technické komplikace. Příslušné odbory magistrátu proto prosí občany o trpělivost a o zvážení, zda mohou vyřízení svých potřeb odložit na později.

Pokud jde o vyšetřování okolností útoku, město již jednalo jak s Ministerstvem vnitra, tak s Policií ČR a s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle předběžného závěru specialistů útočník zneužil technickou zranitelnost jednoho prvku informačního systému magistrátu.

Podstatné je také zjištění, že z datové sítě neunikla žádná agendová data. Na všechna zjištění reagují IT specialisté přijetím příslušných technických a organizačních bezpečnostních opatření pro opětovné zprovoznění magistrátní datové sítě.

Na řešení potíží se kromě magistrátních IT odborníků podílejí specialisté z několika odborných firem. Městu velmi ochotně pomáhaly i další subjekty, například Městské policii Olomouc zapůjčilo jeden server město Přerov a značnou pomoc poskytly například také jednotky hasičů, Krajský úřad nebo Dopravní podnik města Olomouce. Za všechny tyto projevy solidarity město děkuje.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis