13.04. proběhne blokové čištění města (blok 3)

Kpt. O. Jaroše  + parkoviště (K. Svolinského – průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy,
S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště,  komunikace + parkoviště
(Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)