Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Bude zahájen v úterý dne 06.04.2021. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

06.04. –  sídl. Hloučela – C. Boudy

–           sídl. Hloučela – A. Slavíčka

–           sídl. Hloučela – V. Špály

–           sídl. Hloučela – J. Zrzavého

07.04.-  Vícovská – V. Škracha

–          B. Šmerala – dál k rybníku

08.04. –  Waitova – Dr. Horáka

–           Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

09.04. –  Česká-Máchova

–           Riegrova

      –       Drozdovice – u trafiky

      –       B. Němcové

12.04. –   Fanderlíkova – u Sezaka

–            Fanderlíkova – školka

–            Kpt. O. Jaroše

–            Za veledromem naproti č.8

13.04. –  Šárka – Spitznerova

–           Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

–           Jezdecká – Puškinova

–           Husovo nám. – u školy

14.04. –   Arbesovo nám.

–            sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

–            V. Nezvala

–            nám. Spojenců

15.04. –Trávnická – střed

–          Švabinského

–          Havlíčkova 43

–          Joštovo nám.

16.04. – Dobrovského – Tylova

–          Libušínka

–          Dobrovského – parkoviště za obchodem

–          Vodní – Mlýnská

19.04. – Nerudova – domov důchodců

–          Bezručovo nám.

20.04. – Pod Kosířem – Palečkova

       –     Pod Kosířem – Atletická

–          Rejskova

–          Volfova – Příční

21.04. – Žižkovo nám.

–          nám. E. Husserla

22.04. – Žešov – hospoda

–          Žešov – u obchodu

–          Žešov – dětské hřiště

–          Žešov – hřiště

23.04. – Domamyslice – u samoobsluhy

–          Domamyslice – ul. 5.května

–          Domamyslice – u kapličky

–          Gen. Sachera

26.04. – Čechovice – u pošty

–          Čechovice – Luční

–          Čechovice – u kapličky

–          Čechovická u ZD

27.04. – Krasice – Západní

–          Krasice – Moravská za obchodem

–          Krasice – Na Brachlavě

–          Kosířská – Na Vyhlídce

28.04. – Vrahovice – Trpinky

–          Vrahovice – K.Světlé

–          Vrahovice – Čechůvky točna

–          Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

29.04. – Vrahovice – Jano Köhlera

–           Vrahovice – J.Suka

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.