Další část Olomouce bude ochráněna před nadměrným počtem projíždějící těžké nákladní dopravy. „Zapadá to do naší dlouhodobé cílené snahy o snížení dopravního zatížení nákladními vozidly v místech obytné zástavby,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek. Tento cíl mohlo město intenzivně prosazovat zejména od otevření jihozápadního obchvatu města dálnice D35.

Posun k lepšímu zaznamenají lidé na jihu Olomouce. „Omezena bude tranzitní nákladní doprava nad 12 tun v jižní části města, konkrétně v Holici, na Nových Sadech, ve Slavoníně a v Nedvězí,“ říká primátor Žbánek. „Náš postup koordinujeme s krajem. Nové opatření navazuje na již realizované omezení Olomouckého kraje v obcích jižně od Olomouce, které začalo platit na konci minulého roku,“ dodává náměstek primátora Martin Major.

Cílem obou opatření je jednoduchý – zamezit tranzitním jízdám těžkých nákladních aut jednou z nejhustěji osídlených částí Olomouce. „Přesně o to nás už dříve žádaly příslušné komise městských částí i jednotliví občané,“ říká primátor Žbánek.

Omezení nákladní dopravy ve městě se daří prosazovat postupně. Od roku 2009 je uzavřena ulice Foersterova pro nákladní vozidla nad 12 tun, čímž se podařilo významně odvést nákladní dopravu na obchvat města. V prosinci 2016 město zavedlo omezení vjezdu nákladní dopravy nad 6 tun do centra města, dále byl v roce 2017 omezen průjezd nákladní dopravy nad 12 tun ulicí Hamerskou.

Všechny cíle se zatím prosadit nepodařilo. Problém spočívá především v tranzitu těžké dopravy po silnicích ve vlastnictví státu. „Město se nadále, i přes nesouhlas Ministerstva dopravy, snaží omezit nákladní tranzitní dopravu v ulicích Brněnská a Velkomoravská. To jsou silnice I. třídy ve vlastnictví státu,“ zdůrazňuje primátor Mirek Žbánek. Dále se radnice snaží omezit nákladní dopravu v ulici Erenburgova. „Zde ale narážíme na podmiňující stanovisko dopravního inspektorátu policie, který požaduje nejprve vybudování pátého ramene na okružní křižovatce u Globusu,“ připomíná Martin Major. Tuto podmínku odůvodňují policisté tím, že zatím neexistuje vhodná objízdná trasa, která by nezatížila jinou část města nebo některou z okolních obcí, zejména Křelov.

Nová opatření začnou platit 29. března a omezí průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12t hmotnosti zejména na těchto komunikacích:

Holice – Keplerova, Brunclíkova, Sladkovského, Holická

Nové Sady a Povel – Střední a Dolní Novosadská, Rooseveltova, Schweitzerova

Slavonín – Slavonínská, Jižní, Zolova

Nedvězí – Jilemnického, Štúrova