Zhoršující se situace na některých pracovištích Magistrátu města Olomouce přinutila jeho vedení k mimořádnému opatření. Od dnešního dne až do 1. dubna zůstane uzavřena historická budova radnice na Horním náměstí. I v tomto opatření ale platí jedna výjimka. V provozu na radnici totiž zůstane oddělení matriky.

Aktuální situaci na radnici popsal tajemník magistrátu Jan Večeř. „V posledních týdnech narůstá počet onemocnění a s tím spojené karantény na jednotlivých odborech magistrátu. Od loňského října pracujeme v režimu bez home office, který si vzhledem k náplni činností jednotlivých odborů, ať již k občanům či podnikatelům, nemůžeme dovolit. Pochopitelně v tomto systému se nám vlivem, ať již onemocnění zaměstnanců či jejich karantén, ne vždy dařilo udržet potřebnou rychlost vyřízení vašich žádostí, za což se omlouvám,“ uvedl ve výzvě občanům tajemník Jan Večeř. „Od října onemocnělo nemocí COVID-19 zhruba 180 zaměstnanců a v současné době evidujeme značný nárůst nejen nemocných, ale i zaměstnanců v karanténě – týdně jde o zhruba padesát zaměstnanců. Doposud se nám dařilo udržet v plném provozu všechny agendy. Vývoj v minulém týdnu a o víkendu mě však přinutil k ráznému kroku v objektu historické radnice na Horním náměstí.“ Budova bude od úterý 23. března do 1. dubna pro veřejnost uzavřena.

Omezen ale nebude chod matriky, která sídlí v tomto objektu. Občané po vstupu do radnice prostřednictvím ostrahy přivolají příslušného zaměstnance matriky a ten s nimi v prostoru vrátnice vyřídí příslušnou matriční záležitost.

Všechny ostatní agendy ve všech zbývajících objektech magistrátu i nadále pracují v běžném režimu. „Vzhledem k situaci Vás však žádám o zvážení neodkladnosti respektive nutnosti osobní přítomnosti při vyřizování Vašich požadavků. V této pro nás všechny kritickém období Vás naléhavě žádám o maximální využívání telefonického a e-mailového kontaktu,“ dodal na závěr své výzvy Jan Večeř.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis