Zásadní proměna pro další kus veřejného prostoru v Olomouci. Velké úpravy čekají ASO park, první krok k jeho postupné revitalizaci už začal. Prostranství lemované ulicemi U Stadionu a Na Střelnici, které kdysi zdobila i stavba měšťanské střelnice, se postupně promění v důstojný prostor, jenž znovu doplní prstenec olomouckých historických parků.

Staráme se o veřejná prostranství a reagujeme na podněty občanů. Od komise městské částí i lidí, kteří v blízkosti bydlí, jsme měli nespočet podnětů na nevyhovující stav parku. To, že se tady lidé necítí dobře, nám potvrdily i výsledky ankety z pocitových map. První krok, který předznamenává zásadní úpravy parku, proto děláme hned teď na jaře,“ objasnil primátor Mirek Žbánek.

Likvidace nevzhledného zákoutí ASO parku začala v březnu kácením poškozených a zejména náletových dřevin. „Kácení probíhá v nezbytně nutném rozsahu v té části původního parku, která se nacházela za oplocením kolem tenisových kurtů. Následovat bude odborné ošetření poškozených dřevin i oprava původní pergoly. A místo u bývalé měšťanské střelnice už teď na jaře zkrášlí i louka jarních cibulovin, které jsme tam na podzim vysadili,“ popsal náměstek primátora Otakar Bačák, který má městskou zeleň v kompetenci. K zemi jde i zchátralé oplocení a pak by měla zmizet i stavba nájemce městského pozemku, která je v havarijním stavu. O podobě ASO parku proto město jedná i se spolkem TJ Milo Olomouc. ˇVstoupili jsme do jednání o případně směně pozemku,“ upřesnil náměstek pro majetkoprávní záležitosti Matouš Pelikán.

Finální podobu parku a jeho využití pak určí plánovaná studie, kterou město zadává. Řešit bude revitalizaci celého prostoru včetně přilehlých ploch a vymezí další kroky ke zlepšení stavu zeleně, vzhled parku a průchodnosti celým územím. „Aktuálně probíhá výběr zpracovatele studie a pak se do příprav samozřejmě zapojí i sami obyvatelé, protože plánujeme veřejná projednávání. Pokud vše půjde dobře, vrátí se do parku i některé z historických prvků, které zde architekti v minulosti navrhli,“ naznačil primátor Žbánek.

Park patří do zeleného prstence lemujícího městské jádro a leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Místo lidé navštěvují už do 17. století. Někdejší stromořadí byla důležitým prvkem, který vymezoval území celého areálu, a rovněž ho rozčleňovala v místech, kde byly střelecké dráhy patřící k původně klasicistní stavbě měšťanské střelnice z roku 1838.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace