Více než rok avizovaná oprava dalšího olomouckého mostu je tady! Minulý týden město podepsalo smlouvu se zhotovitelem a 24. března může plánovaná rekonstrukce mostu přes řeku Bystřici na Masarykově třídě začít. Trvat by měla do letošního října. Obyvatelé okolních ulic nemusí mít obavy, rekonstrukce je omezí v minimální míře. Opravy jsou rozděleny do dvou etap, po celou dobu stavebních prací bude na mostě zachován provoz pro pěší i auta.

První etapa potrvá dle nově dohodnutého harmonogramu od 24. března do konce července. V tomto období bude uzavřena pravá strana mostu ve směru k hlavnímu nádraží. „Provoz bude zachován ve druhé části mostu jak pro pěší, tak pro cyklisty a individuální automobilovou dopravu. Provoz na komunikaci bude řízen světelnou signalizací,“ vysvětlil investiční náměstek primátora Martin Major.

V průběhu první etapy bude ulice Na Bystřičce ve směru od ulice Křižíkova uzavřena a bude zobousměrněna i s ulicí Křižíkovou, aby byla zajištěna dopravní obslužnost i pro ulici Kavaleristů. Současně bude omezen výjezd z ulice Dr. Milady Horákové přes ulice Praskova a Dukelská. K žádnému výraznému omezení parkování nedojde.

Druhá etapa začne 1. srpna a skončit má v říjnu. „V tomto termínu bude uzavřena levá polovina mostu ve směru k hlavnímu nádraží s tím, že veškerý provoz bude probíhat přesně jako v předchozí etapě po druhé straně mostu,“ doplnil Martin Major. V této etapě budou uzavřeny výjezdy z ulic Dr. Milady Horákové na obou stranách a z ulice Na Bystřičce na severní straně, v ulici bude opět zaveden obousměrný provoz, aby byla zachována dopravní obslužnost. K drobnému omezení parkovacích kapacit dojde v jižní části ulice Dr. Milady Horákové. Jedná se o dočasný zábor maximálně osmi parkovacích stání.

Víme, že tato oblast je dotčena i stavbou protipovodňových opatření a proto prosíme obyvatele, aby byli trpěliví a shovívaví. Provést nutnou opravu mostu přes řeku Bystřici nyní je ale určitě výhodnější, než ji zahájit až poté, kdy dokončíme protipovodňová opatření a otevřeme nový most přes Moravu,“ vysvětlil hlavní argument pro souběh prací Martin Major.

Zhotovitelská firma byla vybrána v únoru, výběrové řízení skončilo 24. února a 9. března byla podepsána příslušná smlouva. Téhož dne byla o všem informována i komise městské části Nové Hodolany. Aktuální informace o průběhu rekonstrukce i o případných omezeních najde veřejnost na webu města i v Olomouckých listech.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis