Uzavřen bude jízdní pás směr Brno a doprava bude svedena do jízdního pásu směr Olomouc, ve kterém bude doprava vedena oběma směry.

Uzavírka bude probíhat v následujících etapách a termínech:

1. Uzavírka rychlých pruhů v obou směrech – od 15. 3. 2021 do 7. 4. 2021

Bude sloužit pro budování nových přejezdů mezi oběma pásy (směry) a montáž betonových svodidel, jedná se o přípravná opatření pro následnou uzavírku. Stávající nájezdy a sjezdy z dálnice budou fungovat bez omezení, není třeba objízdných tras.

2. Uzavírka jízdního pásu směr Brno – od 8. 4. 2021 do 19. 8. 2021

Uzavřen pás směr Brno, doprava bude svedena do pásu na Olomouc, který bude obousměrný.

Exit 26 (u Tesca)

Bude fungovat bez omezení, uzavírka následuje až za exitem směrem na Brno. Dá se očekávat kolona ve směru od Olomouce a tudíž problémy při nájezdu ve směru na Brno.  

Exit 24 (do centra a průmyslové zóny)

Bude fungovat sjezd ve směru od Brna a dále nájezd ve směru na Olomouc. Nebude fungovat sjezd ve směru od Olomouce.

Exit 23 (u Automechaniky)

Bude fungovat sjezd od Brna, nájezd na Brno bude uzavřen.

Objízdné trasy:

Vozidla ve směru od Olomouce jedoucí do Prostějova musí použít Exit 26 (u Tesca), objízdná trasa bude vedena po ulicích Konečné, Olomoucké, Újezdě a Dolní.

Vozidla ve směru na Brno z průmyslové zóny budou směrována po ulici Dolní, Wolkerově a Brněnské (výjimkou je víkend 10. 4. a 11. 4. 2021 – viz níže)

3. Víkend 10. 4. a 11. 4. 2021 

Bude uzavřen úsek silnice II/150 od okružní křižovatky na ul. Dolní (motorest U kola, dříve U Rodenů) po okružní křižovatku ulic Průmyslová, Kojetínská a Kralická (u Vitany).

Křižovatka na ul. Dolní bude průjezdná pouze ve směru z ul. Dolní k ul. Letecké a Joštovu nám., křižovatka u Vitany bude mít uzavřen směr k ulici Dolní, ve směrech od ul. Průmyslové, Kralické a Kojetínské bude průjezdná.

Objízdná trasa bude vedena po ulici Průmyslové, Vrahovické a dále je možno po ul. Janáčkově, Pražské, Joštově nám. a Dolní.

Dálnice bude uzavřena stejně, jako je popsáno v bodě 2.

4. Uzavírka jízdního pásu směr Brno – od 20. 8. 2021 do 20. 11. 2021

Bude otevřen nájezd ve směru na Brno u Exit 23 (u Automechaniky), jinak to bude stejné, jako je popsáno v bodě č. 2.