V Olomouci, 12. 3. 2021

Na Nových Sadech jsou od 1. března v plném proudu přípravy na výstavbu tramvajové trati. Během tohoto týdne skončily dvě nejviditelnější části prací, naplánovaných na březen – kácení stromů a demolice domu v Rooseveltově ulici. Žádné další kácení ani bourání se už nechystá.

Pohled na plán budoucí tramvajové trati ukazuje, že před stavbou muselo být pokáceno několik desítek stromů. Netýká se to jen toho, co je na vizualizacích vidět na povrchu, tedy samotné tramvajové trati a dalších komunikací, ale také sítí pod povrchem země, jako je například technologické zařízení světelné signalizace na křižovatkách. Kácení začalo 1. března, poslední strom padl 10. března, vše přitom bylo provedeno přesně dle povolení. „Přítomen byl biologický dozor, ten také spolu s námi průběh kácení sledoval. Biologický dozor nyní vypracuje písemnou zprávu. Po výstavbě trati bude provedena nová náhradní výsadba, stát se tak musí nejpozději do konce listopadu 2023,“ ujišťuje vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Náhradní výsadba byla uložena podle projektu sadových úprav, v okolí trati poroste 92 nových stromů a 3372 různých keřů. Zajištěna bude i následná péče o výsadby a v případě vážného poškození nebo úhynu dojde k výměně a obnově. Podle Petra Loyky tak vše probíhá v souladu se zájmy ochrany přírody. „Odborníci, kteří tento projekt sadových úprav připravili, nás ubezpečili, že nové výsadby budou pěkné, pestré a budou se vhodně doplňovat. Navíc jde o druhy, které toho v městském prostoru hodně vydrží a nejsou náročné na údržbu,“ říká primátor Mirek Žbánek.

V sobotu 6. března ráno začala také demolice domu, který v Rooseveltově ulici stál v cestě budoucí trati. Dům, který byl už dříve odpojen od všech inženýrských sítí, zboural demoliční bagr hned téhož dne, v dalších dnech pak byla rozebrána a odvezena i vzniklá stavební suť.

V dalších březnových týdnech se bude v okolí připravované trati hlavně kopat. „Stavební firma bude provádět výkopy a přípravu k přeložkám inženýrských sítí. Pro obyvatele Nových sadů z toho neplynou žádná omezení. Teprve na duben se chystá uzavírka části Zikovy ulice od křižovatky u Penny Marketu po křižovatku s ulicí Werichovou,“ dodává investiční náměstek primátora Martin Major. Zabraná místa k parkování by pak mělo nahradit povolené parkování po obou stranách zbývající části Zikovy ulice.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis