Město Olomouc se snaží ulehčit dopady koronavirové pandemie rovněž nízkopříjmovým spoluobčanům, ať už jde o příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi v produktivním věku nebo seniory s nízkými důchody.

Právě na tyto občany totiž zvýšeně dopadají opatření vlády ukládající povinnost používat předepsanou ochranu dýchacích cest, kterou je pro pohyb v rámci města nejméně zdravotnická rouška, v případě vstupu do prodejen a provozoven dokonce respirátor typu FFP2,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. „Chápeme, že pořizování ochranných prostředků může být pro lidi s napnutým rozpočtem nezanedbatelný problém.“

Občané s nízkými příjmy si po prokázání důvodu mohou vyzvednout balení zdravotnických roušek nebo šest respirátorů zdarma v budově odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, Štursova 1. Informační centrum, kde jsou ochranné prostředky k dispozici, má úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Tato iniciativa navazuje na krok z minulého týdne, kdy pracovníci sociálních služeb rozvezli tisíce respirátorů obyvatelům domů s byty zvláštního určení. Magistrát je rovněž v kontaktu s předsedy klubů seniorů, kteří o případných potřebách ochranných prostředků město informují. Pokud by se ocitla v nouzové situaci i některá sociální organizace, sdružující například handicapované osoby, může se obrátit na potravinovou banku, případně na odbor sociálních služeb.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis