Obvod kmene 571 centimetrů, výška přes 30 metrů, věk kolem čtyř staletí. Takové jsou jedinečné parametry, kterými se může chlubit dub Král. Tento skutečný aristokrat mezi dřevinami roste nedaleko Grygova v lese Království, které je součástí lesního majetku města Olomouce. Město i v tomto lese provádí promyšlené a současně přírodě blízké úpravy. Brzy se dostane i na okolí samotného památného Krále.

Příští rok obnovíme povalový chodník, který vede ke stromu i okolo jeho kmene, a lavičku k posezení,“ říká primátor Mirek Žbánek. Dub je mimořádně vzácným a chráněným památným stromem a jako takový je samozřejmě chráněn i před jinak přísnými pravidly pro zeleň v okolí železnice. Dub totiž stojí jen pár metrů od železničního koridoru, a platná pravidla říkají, že podél koridoru je třeba vykácet stromy a vytvořit travnatý pás bez dřevin.

Do lesa Království vyrazil primátor v rámci jednoho z pravidelných „zelených pátků“, a to nejen kvůli prověření zdravotní kondice slavného stromu. „Zajímali jsme se o celkový aktuální stav lesa Království u Grygova. Tento kus krajiny totiž rovněž patří do vlastnictví Lesů města Olomouce, a proto máme šanci ho spravovat tak, jak považujeme za rozumné z pohledu hospodaření s lesem i z environmentálního hlediska,“ vysvětluje primátor.

Cestou mezi duby, buky a habry provázel primátora ředitel společnosti lesy města Olomouc David Janásek a vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. „V této oblasti vedení města před časem vyhlásilo bezzásahovou zónu, kde se zdejší lužní les bude více a více přibližovat své skutečné a nefalšovaně přirozené podobě,“ doplňuje Petr Loyka. Nejde jen o prosté zastavení těžby, ale například i o obnovení původních vodních prvků, jako jsou různé smohy, tedy prolákliny, zaplněné stojatou vodou, které k ekosystému lužního lesa neodmyslitelně patří. Prohlídka v terénu potvrdila, že je záměr nechat přírodu, aby vrátila lesu původní charakter, na dobré cestě.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis