Uzavřena bude silnice III/3674  v ulici Kralická (mezi    křižovatkami s ulicemi Kojetínská a Rovná v Prostějově), z důvodu kácení a ošetřování dřevin v korytě mlýnského náhonu.

Částečná uzavírka komunikace: silnice III/3674

Důvod uzavírky: kácení a ošetřování dřevin v korytě mlýnského náhonu

Na dobu: 20. 2. – 21. 2. 2021, 27. 1. – 28. 2. 2021, 6. 3. – 7. 3. 2021, 13. 3. – 14. 3. 2021, 20. 3 – 21. 3. 2021

Délka uzavírky: 50 metrů

Objížďka: není stanovena

Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou část komunikace.