Krajská komise pro životní prostředí na svém jednání dne 9. února přijala usnesení, v němž doporučuje Radě Olomouckého kraje vyzval vládu k opuštění uhelné energetiky k roku 2033, nikoli roku 2038, jak navrhuje vládní uhelná komise.

Kraj má nyní oficiální možnost vyjádřit se k termínu konce uhlí v ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení, do nějž poslal závěry uhelné komise ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Termín pro připomínky je 18. února.

Pan ministr Havlíček na vládě zjistil, že nemá pro konec uhlí v roce 2038 dostatečnou podporu. Proti jsou všichni ministři za ČSSD i ministři Brabec a Blatný za ANO. Materiál tak musel stáhnout a získat si čas mezirezortním řízením,“ komentuje předseda komise Daniel Řezníček (Zelení).

Kromě toho, že spalování uhlí přispívá emisemi CO2 ke globální změně klimatu, má i výrazně negativní zdravotní dopady na lidský organismus. Na ekonomicko-sociální transformaci uhlených regionů bude v následujících letech možné čerpat miliardy Korun z fondů EU v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu.

Aktuální vývoj okolo závěrů uhelné komise a postoj jednotlivých ministrů dávají za pravdu ekologickým organizacím, které poukazují na to, že rok 2038 je příliš konzervativní. Energie z uhlí bude již po roce 2030 vzhledem k rostoucí ceně emisních povelnek tržně nekonkurenceschopná a k odklonu dojde tak jako tak. Je lepší se na něj připravit, než si jej nechat spadnout na hlavu,“ dodává Řezníček.

Na jednání Rady předloží doporučení komise, a své podpůrné stanovisko pro něj, společně náměstek pro regionální rozvoj Jan Šafařík (Spojenci – Koalice pro Olomoucý kraj) a radní pro životní prostředí Martin Šmída (Piráti).

Daniel Řezníček, M.A.
předseda Komise pro životní prostředí Olomouckého kraje