Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 16.02.2021 od 07:30 do 16.02.2021 14:30

Vypnutá oblast: ul. Blahoslavova s č. 6 a 8.