Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhu předpokládáme stoupající stavy hladin na většině toků. Výraznější vzestupy s možností dosažení 1. stupně povodňové aktivity očekáváme na tocích v povodí Dyje a podhůří Jeseníků. Aktuálně jsou dosaženy 1. SPA na Svratce, Jihlavě, Dyji a Moravské Sázavě.

Na zvýšené průtoky jsme s předstihem reagovali zvýšením odtoků z vodních nádrží tak, abychom byli připraveni zachytit případné povodňové průtoky. Operativně provádíme manipulace především na VD Vír, VD Brno, VD Vranov, VD Mostiště a VD Nové Mlýny.

Situaci monitorujeme také přímo v terénu. Sledujeme situaci na vodních tocích a naše technika je připravena zasáhnout v případě, že by na některých místech vznikaly překážky, které by mohly způsobit vylití vody z koryta, což by se mohlo týkat spíše drobných vodních toků. 


Petr Chmelař
tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu
Povodí Moravy, s.p.