OLOMOUC – V Čehovicích na Prostějovsku a v Dubu nad Moravou letos Koalice pro řeky realizovala dva projekty na obnovu krajiny.

Letos jsme v biocentru pokračovali v obnově takzvaného selského lesa, který je charakteristický kombinací vzrostlých stromů s kvalitním dřívím a podrostu pravidelně vyřezávaných dřevin. Jde zejména o vrby a olše, které mohou poskytovat vlastníku topné dříví z části území každý rok. Zároveň tento typ hospodaření vytváří pestré podmínky pro živočichy i rostliny a takto přispívá ke zvýšení biodiverzity území,“ říká Vlastimil Karlík z Koalice pro řeky.

Koalice pro řeky se krajině v okolí Čehovic věnuje dlouhodobě. V minulosti zde revitalizovali soutok Vřesůvky a Malého potoka a zahájili přírodě blízký management místního biocentra.

Vedle toho na několika lokalitách mezi řekami Morávkou a Moravou koalice odstranila vybrané přestárlé jedince nepůvodních topolů ve špatném zdravotním stavu a nahradila je výsadbou vhodnějších stromů a keřů.

V blízkosti řeky Moravy jsme vykopali tůň pro obojživelníky. Zpracovali jsme plán budoucí péče s cílem postupné obnovy parkovitého rázu krajiny s lesostepním rázem a mokřadními prvky,“ uzavírá výčet Karlík.