středa, 25. listopadu

Závěrečný listopadový víkend nabídne zájemcům poslední letošní příležitost zúčastnit se semináře pro nové dobrovolníky Rysích a Vlčích hlídek. Ti se budou moci následně zapojit do programu monitoringu a ochrany velkých šelem v České republice, který stejně jako seminář organizuje Hnutí DUHA Olomouc. Školení proběhne kvůli přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci formou online besed a přednášek. Jejich součástí budou základní informace o životě velkých šelem, jejich významu, ochraně a ohrožení, debaty s externími hosty a promítání záběrů z fotopastí. Díky online formátu je školení otevřené zájemcům z celé republiky, kteří se mohou přihlásit na webu www.selmy.cz. Účastníci ale nepřijdou ani o terénní praktickou část. Jakmile to okolnosti umožní, zorganizuje Hnutí DUHA na Šumavě, v Jeseníkách a v CHKO Beskydy terénní exkurze, zaměřené na získání praktických dovedností ve stopování velkých šelem i dalších vzácných druhů místní přírody.

Rysí a Vlčí hlídky provádějí nejrozsáhlejší monitoring velkých šelem v Česku

Školení pořádá Hnutí DUHA Olomouc především jako formu zaučení nových zájemců o tzv. Rysí a Vlčí hlídky. Jedná se o vyškolené dobrovolníky, kteří monitorují naše tři největší šelmy – vlka, rysa a medvěda – a kočku divokou v oblastech jejich výskytu. Tím se nejen podílejí na vědeckém výzkumu formou tzv. citizen science (občanské vědy), ale také pomáhají tyto ohrožené druhy chránit před případnými pytláky a zvyšují povědomí o životě velkých šelem mezi místními obyvateli i turisty.

V současné době aktivity Hnutí DUHA Olomouc zahrnují monitoring a ochranu rysa v Pošumaví a Novohradských horách, monitoring a ochranu všech tří velkých šelem a kočky divoké v rámci moravsko-slovenského pomezí od Bílých Karpat po Slezské Beskydy a vlčí monitoring na rozsáhlém území od Jeseníků přes Broumovsko, Ralsko, severní Čechy, Krušné hory až po Pošumaví a Novohradské hory.

Nejen rysy, ale také už i vlky monitorují hlídkaři v Pošumaví

Dobrovolníci hlídek přináší z terénu velmi zajímavé údaje o výskytu a každodenním životě šelem. Skrz vlastní zjištění o nich získávají objektivní údaje, vyvracející zažité mýty a předsudky. V Pošumaví a v Novohradských horách se dobrovolníci již dlouhá léta soustředí na monitoring zdejších rysů, kteří náleží do česko-bavorsko-rakouské rysí populace. Ta čítá podle posledních údajů více než 110 dospělých jedinců. Monitoring těchto šelem v Pošumaví přináší důležitou část do mozaiky informací o celé populaci. V posledních letech přibývá i údajů o výskytu vlka. V loňské sezóně se hlídkařům například podařilo potvrdit rozmnožování vlčí smečky v Novohradských horách. Její teritorium se tu přitom překrývalo s teritoriem rysice vodící 2 mláďata.

Výskyt velkých šelem na severní Moravě je stále nejistý

Monitoring velkých šelem probíhá také na severní Moravě v oblasti Hrubého i Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžníku. Bohužel zatím nepřinesl důkazy o stabilní vlčí či rysí populaci. Posledními přesvědčivými doklady o pohybu rysa jsou ojedinělé snímky z fotopastí z roku 2015-2017. Výskyt vlka byl pak zaznamenán např. letos na jaře v Rychlebských horách, kdy se lesnímu pracovníkovi podařilo nahrát setkání s pravděpodobně mladým vlčím jedincem nedaleko Bílé vody. Vlčí a Rysí hlídky bohužel ve zmíněných oblastech nachází častěji nelegální masité újedi než pobytové znaky velkých šelem. Poslední dvě např. zdokumentovala dobrovolnice hlídek v říjnu a v listopadu v okolí Hanušovic.

Na moravsko-slovenském pomezí mapují Vlčí a Rysí hlídky také medvěda a kočku divokou

Na moravsko-slovenském pomezí pomáhají dobrovolníci s monitoringem velkých šelem už víc než dvě desetiletí. Díky jejich činnosti máme ucelené informace o aktuálním výskytu vlků, rysů a medvědů v těchto horách. Oblast je specifická tím, že zde přechází velké šelmy ze slovenských Karpat. Proto také při monitoringu spolupracujeme se slovenskými stopaři a pracovníky správy CHKO Kysuce a Národního parku Malá Fatra. Dobrovolníci se také při svých pochůzkách v nadcházející sezóně zaměří na vyhledávání pobytových znaků kočky divoké, a to zejména v Javorníkách a Bílých Karpatech, kde jsme její výskyt potvrdili díky fotopastem. V posledních letech jsme na moravsko-slovenském pomezí kromě radostných zpráv v podobě narozených vlčat a rysat, zaznamenali také opakované nálezy upytlačených rysů, což svědčí o tom, že pytláctví z těchto hor bohužel stále nevymizelo. Věříme však, že zapojení místních lidí do monitoringu může významně pomoci k akceptaci a pochopení významu velkých šelem v naší přírodě.

Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek, řekla:

Rysí a Vlčí hlídky fungují už 21 let. Loni se jich zúčastnilo 150 nováčků. Monitoring velkých šelem je kapacitně i časově náročný, proto je účast vysokého počtu dobrovolníků pro nás významným přínosem. Zapojeným dobrovolníkům zase tato aktivita celkově obohacuje vnímání přírody a přibližuje skutečný způsob života našich vzácných šelem.“

Kontakty:

Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek, barbora.cerna@hnutiduha.cz, 604 555 092

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě v Pošumaví, josefa.volfova@hnutiduha.cz, 775 734 434

Michal Bojda, koordinátor Vlčích a Rysích hlídek na moravsko-slovenském pomezí, michal.bojda@hnutiduha.cz, 734 233 993

Anna Řezníčková, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek v Jeseníkách, anna.reznickova@hnutiduha.cz, 773 677 055